Image

Ontdek onze school

Infobrochure 2024-2025

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PRAKTISCH

Openingsuren van de school

De school is dagelijks open op

  • maandag van 7.45 tot 18 uur
  • dinsdag van 7.45 tot 18 uur
  • woensdag van 7.45 tot 16 uur
  • donderdag van 7.45 tot 18 uur
  • vrijdag van 7.45 tot 17 uur

Tijdens het weekend en de schoolvakanties is de school gesloten.

Eten op school

De leerlingen eten 's middags thuis of op school. Je kiest voor een warme maaltijd, een koude schotel, een pasta of een broodje. Breng je zelf je lunchpakket mee, dan is er ook soep of een dessert als je dat wil. 

Image

De maaltijd wordt betaald via een prepaid systeem. Meer info hierover kan je vinden bij het onderdeel "SAM FAQ"

Boeken

Image

Boeken en leerboeken moet je kopen. De school voorziet in een eenvoudig digitaal systeem om je boeken te bestellen. Bestellingen via dit digitaal systeem moeten ten laatste op 3 juli uitgevoerd worden. De school volgt de bestellingen en leveringen nauwgezet op. Je kan je boeken  ook op eigen houtje kopen in een boekhandel naar keuze. 

Kluisje

Om je laptop, boeken en waardevolle spullen op te bergen, heeft elke leerling op SAM een eigen kluisje. De leerlingen van de eerste graad hebben in de studiezaal ook een eigen studiebank. 

Image

Leessalon

Image

Hier vind je veel leesboeken, naslagwerken, tijdschriften, spelletjes, enz. Tijdens de middagpauze kan je hier steeds terecht!

WIE IS WIE?

Directie

Mathieu Dehaene
Mathieu DehaeneDirecteurmathieu.dehaene@collegemenen.be
0491 37 52 46
Véronique Glorieux
Véronique GlorieuxAdjunct-directeurveronique.glorieux@collegemenen.be

Ondersteunend personeel (secretariaat en studiemeesters)

Xavier Coppens
Xavier CoppensStudiemeester 1es
Annemie Delannoy
Annemie DelannoyStudiemeester
Koen Boone
Koen BooneStudiemeester 2des & 3des
Ann Norman
Ann NormanSecretariaatsmedewerker
Sara Claerhout
Sara ClaerhoutStudiemeester 4des
Elisa Lauwers
Elisa LauwersSecretariaatsmedewerker en Smartschoolbeheerder
Koen Allegaert
Koen AllegaertStudiemeester 5des
Dieter Deschamps
Dieter DeschampsEconomaat en personeelsdienst
Naïma Achiba
Naïma AchibaStudiemeester 6des
Ugo Gesquiere
Ugo GesquiereICT-coördinator

Leerkrachtenkorps

Onderhoudspersoneel

Image

ZORG

“Gelijken ongelijk behandelen is even onrechtvaardig als ongelijken gelijk behandelen.” (Aristoteles)

Op onze school hechten we belang aan het welzijn en welbevinden van elke leerling. Elke leerkracht en studiemeester draagt daartoe zijn of haar steentje bij. Ook de klastitularis en de groene leerkracht spelen hierin een centrale rol. Zorg dragen voor leerlingen lijkt ons een vanzelfsprekendheid voor wie met jonge mensen omgaat.

Daarnaast is er per graad een leerlingenbegeleider, want sommige leerlingen hebben dat tikkeltje extra aandacht nodig.

Leerlingen met een bepaalde problematiek (dyslexie, AD(H)D, ASS, …) helpen we op weg door met hen een begeleidingsplan op te stellen. Hierin kunnen de aanwezigheid in een zorgklas, het gebruik van Sprint tijdens toetsen en examens en andere begeleidende maatregelen opgenomen worden.

Ook leerlingen met allerlei andere vragen en problemen van psychosociale aard kunnen bij de leerlingenbegeleiders terecht voor extra begeleiding. We willen hen een duwtje in de rug geven of net dat luisterend oor zijn waar ze op dat moment nood aan hebben.

De nabijheid van het CLB zorgt ervoor dat we op zeer geregelde tijdstippen (tweewekelijks) en van dichtbij met elkaar kunnen overleggen. Indien nodig verwijst de leerlingenbegeleider een leerling door naar het CLB voor een volgende stap in de begeleiding.

Contacteer onze zorgleerkrachten

Hannelore Delva
Hannelore DelvaZorgleerkracht 1ste graadhannelore.delva@collegemenen.be
Sarah Vanholme
Sarah VanholmeZorgleerkracht 2de graadsarah.vanholme@collegemenen.be
Lies Roggeman
Lies RoggemanZorgleerkracht 3de graadlies.roggeman@collegemenen.be

Externe contacten

Image

Wens je als leerling of ouder geholpen te worden door het CLB, dan kan je steeds contact opnemen met onze contactpersoon Lowiese Houssoulliez. 

Dat kan via mail (lowiese.houssoulliez@clbleieland.be ) of telefonisch (056/237250).

 

Roy Silverans is voor onze school de brugfiguur vanuit de stad. Hij is een neutrale vertrouwenspersoon en tracht de kloof tussen jongeren, ouders, de school en relevante sociale partners te verkleinen. 

(Contactgegevens: roy.silverans@menen.be - 0476/701869)

Image

SAM DIGITAAL

Image

Op SAM omarmen we de nieuwste technieken en technologiën, want dit is nodig in de eenentwintigste eeuw.

Elk klaslokaal is uitgerust met een computer, beamer en geluidsinstallatie. Heel wat lessen vinden plaats in een specifiek lokaal, voor wetenschappen hebben we goed uitgeruste labo's.

Elke leerling beschikt over een eigen laptop om te gebruiken tijdens en na de lessen, op school en thuis. Zo krijgen alle leerlingen dezelfde kans om hun ICT-vaardigheden te ontwikkelen. De leerlingen werken vaak zelfstandig, maar steeds begeleid door de leerkracht als coach. Bovendien leren we onze leerlingen om kritisch om te gaan met alle digitale tools en informatie.

Image

Voor elke leerling en ouder is er een account op Smartschool. Dit is ons digitaal leerplatform waar per vak heel wat presentaties, nuttige filmpjes en extra oefeningen te vinden zijn. Daarnaast is op Smartschool ook de kalender en de eigen schoolagenda te vinden. 

Ouders raadplegen via Smartschool het digitaal puntenboek van de leerlingen en kunnen via deze weg communiceren met leerkrachten, studiemeesters of directie.

ONZE VISIE

ONZE MISSIE

SAM is meer dan les alleen...

SAMen EROPUIT!

Onze leerlingen krijgen heel veel kansen om de wereld te ontdekken, dichtbij en veraf! 

Zo gaan onze eerstejaars bijvoorbeeld naar Brussel. De leerlingen van het tweede jaar ondernemen een tweedaagse uitstap in het teken van hun basisoptie: Oostende, Antwerpen of Luik zijn dan de bestemmingen. 

In het vierde jaar gaan we met zijn allen twee dagen naar Parijs, en ook de zesdes zoeken het over de landsgrenzen (Londen, Amsterdam, e.a.).

Tijdens de paasvakantie kunnen we aan onze vijfdes een wandelvakantie in Marokko aanbieden, terwijl de zesdes dan naar Griekenland (tweejaarlijks) of op buitenlandse citytrip gaan.

Leerlingen uit het vijfde en zesde jaar kunnen kiezen om aan een uitwisseling deel te nemen. Ze ontvangen een week een leerling uit Spanje of Noorwegen bij hen thuis en gaan dan zelf ook een week naar een van beide landen. Met de hele groep werken ze rond een thema en doen ze ook uitstappen. 

SAMen leren en leven! 

SAMen zorgen we voor...

een vlotte overgang naar en in het secundair onderwijs:

Een vast klaslokaal, een aparte speelplaats voor de eerste graad.

Groeien in het geheel van de tweede en derde graad e
en geschikte aanloop naar het hoger onderwijs. 

Image
elkaar: 

Een heel actief presidium met leerlingen van de zesdes. 

De leerlingenraad met inspraak voor leerlingen uit alle jaren. 

 

Image
leerlingen met specifieke vragen: 

Met het team leerlingenbegeleiding volgen we onze leerlingen goed op; zeker die leerlingen die het even wat moeilijker hebben of met een zorgvraag zitten. Samen met de ouders en de leerling maken we afspraken: meer tijd voor toetsen of examens, een aangepaste lay-out, opvolging op maat tijdens de lessen, een zorgklas tijdens de proefwerken, enz.  

Image

PRESIDIUM

OUDERCOMITÉ

Image

SAM FAQ

Click 4 food - maaltijdkaart

De leerlingen betalen hun maaltijd/soep/dessert met een maaltijdkaart. Deze kaart is gekoppeld aan een prepaid rekening, waar ouders op voorhand geld storten. 

https://click4food.compass-group.be/

Ik begrijp iets niet goed, mag ik wat extra uitleg vragen?

De vakleerkracht zal je graag helpen tijdens een pauze of na de lessen. We zorgen ook voor inhaallessen wiskunde, Frans, wetenschappen, ... Indien nodig geven de studiemeester of je klassenleerkracht je ook tips in verband met je studiemethode of bekijken ze samen met jou je studieplanning. 

Hoe worden de leerlingen op school begeleid?

Je kunt altijd bij je klassenleraar terecht, je studiemeester onthaalt je elke ochtend en begeleidt je de hele dag door. Daarnaast is er ook het team leerlingenbegeleiding: de zorgleerkrachten, de studiemeesters, de directie en het CLB die jou kunnen begeleiden. Je kan ook zelf een 'groene leerkracht' aanduiden, die naar jou kan luisteren. 

Kan ik echt niet naar de tekenacademie, de muziekles, een sportactiviteit tijdens de studie 's avonds of op woensdagnamiddag? 

Ja hoor. Hiervoor maak je goede afspraken met je studiemeester; die lessen of sport hoef je zeker niet te missen! 

Ik heb honger, maar vergat mijn koek. Mijn balpen heeft het tijdens de les begeven.. kan ik ergens op school terecht? 

Wij hebben op de speelplaats een winkeltje dat open is op dinsdag en donderdag om 10 en 15 uur.  Je kan er huiswerkblaadjes, een turn t-shirt, water met smaakje, fristi, chocolademelk, gezonde koekjes, basis schrijfgerei en nog meer kopen. Je aankoop in het winkeltje betaal je met cash geld. 

Image

Adres

Grote Markt 13, 8930 Menen

Bel

056 51 13 32

Mail

info@collegemenen.be